Portofoliu
   ..............................................................................................................................................................................

                INVESTITIA: Valorificarea resurselor regenerabile de energie solara prin
                construirea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice in
                orasul Seini
                AMPLASAMENT: Osas Seini, jud. Maramures
                DESCRIEREA LUCRARILOR: Studiu de Fezabilitate


                INVESTITIA: Infiintarea si dotarea unei sere de legume si a unei anexe tehnice
                AMPLASAMENT: Com. Capusu Mare, jud. Cluj
                DESCRIEREA LUCRARILOR: Studiu de Fezabilitate
                Proiect Tehnic Instalatii Electrice
                Proiect Tehnic Instalatii Termice
                Proiect Tehnic Instalatii Sanitare


                INVESTITIA: Construire sera de legume si anexa tehnica
                AMPLASAMENT: Com. Capusu Mare, jud. Cluj
                DESCRIEREA LUCRARILOR: Studiu de Fezabilitate      
                Proiect Tehnic Instalatii Electrice
                Proiect Tehnic Instalatii Termice
                Proiect Tehnic Instalatii Sanitare